slider imgslider imgslider imgslider imgslider img

הפוטנציאל של סלוניקי

תרגום לאתר לרניה


הקדמה
מדיניות הפרטיות הזו מכסה במיוחד את תנאי איסוף ועיבוד הנתונים האישיים של מבקרים/משתמשים (להלן: “המשתמשים”) באתר www.progreecegroup.gr
אנא קראו את מדיניות הפרטיות הזו בזהירות בכדי להיות מודעים לכל המידע הקשור לעיבוד הנתונים האישיים שנאסף דרך האתר שלנו. הבעלים הניהולי הוא PRO GREECE ANONYMOUS COMPANY (להלן PRO GREECE), עם מטה העסק בסלוניקי, רחוב סיגרו 10, 54625.

הגנה על נתוני המשתמשים האישיים
ב- PRO GREECEאנו מבינים את החשיבות בשמירה על מידע זה בטוח, ולהודיע לך על הדרך שבה אנו מתכוונים להשתמש בו. לכן, נעבד את המידע הזה בהתאם לכל דרישות החוק היווני והאירופי, כולל תקנות הגנת הנתונים הכלליים (GDPR) של האיחוד האירופאי 2016/679 וחוק 4624/2019.

אילו נתונים אישיים אנו אוספים
המונח “נתונים אישיים”, כפי שמוזכר במדיניות זו, מתייחס למידע כגון שמך, כתובת האימייל שלך, מספר הטלפון שלך, כתובת ה-IP (פרוטוקול האינטרנט) שלך או כל מידע אחר שיכול לשמש לזיהוי שלך.

איך אנו אוספים נתונים אישיים דרך האתר שלנו

אנו עשויים לאסוף את נתוני האישיים שלך במקרים הבאים:

  • כאשר אתה פונה אלינו בדוא”ל: במקרה זה, אתה מעניק בצורה רצונית ל- PRO GREECE, כאשר אתה ממלא את טופס הקשר הרלוונטי באתר שלנו, את שמך המלא, מספר הטלפון שלך וכתובת הדוא”ל שלך, וכן כל מידע אחר שתספק לנו, בהקשר של פנייה לגבי חובך או בהקשר של ביטוי עניין בעסקה עם חברתנו או בהקשר של התעניינות במשרה ב- PRO GREECE על ידי שליחת קורות חיים.

    • על ידי שימוש באמצעים אוטומטיים לאיסוף נתונים בעת ביקורך באתר שלנו: בנוסף למידע שאתה מספק באופן רצוני, מידע מסוים נאסף אוטומטית כאשר אתה מבקר באתר שלנו דרך טכנולוגיות מעקב נתונים שמדי פעם נעשה בהן שימוש, כגון עוגיות. עוגיות, בכל פעם שאתה מבקר באתר שלנו, מאגרות מידע מהמחשב שלך, כולל מידע טכני כגון כתובת ה-IP שלך, מערכת ההפעלה שלך, סוג וגרסת הדפדפן שלך, האתר המפנה שלך, כמו גם מידע אודות סוג וגרסת הדפדפן שלך, האתר המפנה שלך, ודפדפן האינטרנט שלך. אתה יכול לבחור שלא לקבל עוגיות, באופן מוחלט או מקרה אחר מקרה. כדי ללמוד את כל המידע הקשור לשימוש בעוגיות והנתונים שאנו אוספים במהלך ביקורך באתר שלנו, תוכל לבקר במדיניות העוגיות שלנו.

    כיצד אנו משמשים בנתונים האישיים שנאספים דרך האתר

    ראשית, ב-PRO GREECE אנו מאמינים כי כל נתונים אישיים שתספקו לנו דרך האתר הם מדויקים, מלאים ואמיתיים, וכן, אם נדרש, אתם מתחייבים להודיע לנו על כל שינוי. בנוסף, אנו מאמינים כי במידה ותספקו לנו נתונים אישיים של צדדים שלישיים, כבר הבטחתם להודיע להם מראש ולקבל את הסכמתם לספק לנו נתונים אלה וכי יעובדו בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.

 

ב-PRO GREECE נשתמש בנתונים אישיים כדי להציע לכם מידע אישי בנושא השירותים של החברה שלנו ובמיוחד כדי להגיב ולענות על כל שאלה או בקשה שתגישו אלינו דרך כתובת האימייל שלנו או בטלפון כדי לספק את כל המידע שתבקשו. אנו גם משתמשים בקורות החיים שתציעו דרך האתר שלנו כדי להעריך אתכם לצורך הזדמנות קריירה עם החברה שלנו. הנמענים של הנתונים האישיים שלכם הם רק עובדים מורשים של PRO GREECE, שמעבדים אותם רק למידה הנדרשת.

לכמה זמן נשמרים הנתונים האישיים שנאספו דרך האתר
הנתונים האישיים שאתה מגיש אלינו נשמרים רק למשך הזמן בו אתה מקבל את התקשורת שביקשת. קורות החיים נשמרים בחברתנו עד סיום החודש העוקב לסיום כל תהליך גיוס ואז מתבצעת מחיקה מלאה של הנתונים בצורה מאובטחת.

אבטחת הנתונים האישיים שלך

עיבוד הנתונים האישיים שלך מתבצע בדרך שמבטיחה את הסודיות שלהם. בנוסף, נלקחות כל התייחסויות ארגוניות וטכניות המתאימות על מנת להבטיח את אבטחת הנתונים ולהגן עליהם מפגיעה אקראית או בלתי חוקית, אובדן אקראי, שינוי, חשיפה או גישה לא מורשית וכל צורה אחרת של עיבוד בלתי חוקי.

קישור לאתרי צד שלישי

החברה אינה יכולה להניח אחריות לדרך שבה נשמרים ומעובדים נתונים אישיים על ידי צדדים שלישיים שאליהם מקושר אתרנו. לכן, המשתמשים צריכים להיות מודעים מראש על ידי אתרים אלה.

הזכויות שלך לגבי הנתונים האישיים שלך

ניתן לממש את הזכויות הבאות: הזכות לגישה (לדעת אילו נתונים אנו מעבדים, למה, ואת הנמענים), הזכות לתיקון (לתקן כל חוסרים או אי-דיוקים בנתונים שלך), הזכות למחיקה (הזכות להישכח, למחיקת הנתונים שלך מרשומותינו אם העיבוד אינו נחוץ עוד), הזכות להגבלת העיבוד (במקרה שהדיוק של הנתונים מוטל בספק, וכו’) והזכות לניוד המידע (לקבלת הנתונים שלך בתבנית מובנית, להעברה בסביבה מאובטחת, וכו’).

תוכל לממש את הזכויות הללו ללא עלות על ידי שליחת דוא”ל לinfo@progreecegroup.com במידה ותממש כל אחת מהזכויות הללו, ניקח את כל האמצעים האפשריים כדי לממש את בקשתך בתוך שלושים (30) יום מרגע קבלת הבקשה שלך, לאחר שנודיע לך בהתאם בין אם היא נמצאה לשביעות רצונך או על הסיבות המונעות את השביעות רצונך.

כמשתמש, יש לך גם את הזכות להגיש תלונה לרשות להגנת מידע אישי אם אתה מאמין כי החברה מפרה את החוקים הרלוונטיים בעיבוד הנתונים האישיים שלך. פרטי התקשרות של הרשות היוונית להגנה על מידע אישי (Hellenic Data Protection Authority) הם כדלקמן:

כתובת: 1-3 Kifissias Street, P.K. 115 23, Athens, Greece

מוקד טלפוני: +30-210 6475600

פקס: +30-210 6475628

דואר אלקטרוני: contact@dpa.gr

כיצד ליצור איתנו קשר

ניתן ליצור איתנו קשר בדוא”ל בכתובת info@progreecegroup.com
ובטלפון במספר +30 2313 25 26 28

שינויים בהצהרת זכויות הפרטיות וההגנה על הנתונים

PRO GREECE עשויה לעדכן מעת לעת את ההצהרה הזו כדי לשקף פיתוחים בתחום ההגנה על נתונים אישיים. כאשר אנו מעדכנים את ההצהרה הזו כפי שמתואר כאן, נעדכן את תאריך ה”עדכון” בראש העמוד. אנו מזמינים אותך לבדוק את ההצהרה הזו מעת לעת כדי להתעדכן באופן שוטף לגבי אופן הטיפול בנתונים האישיים שלך.

מדיניות עוגיות

מדיניות העוגיות שלנו עשויה להשתנות מעת לעת. הסיבה לשינויים היא כדי להודיע לך על אופן השימוש שלנו בעוגיות ולמה אנו משתמשים בהן.

מהן העוגיות?
עוגיות הן קבצי טקסט קטנים שמאוחסנים במחשב שלך במהלך גלישתך באינטרנט ומשמשים לאתר כדי לזהות את המבקר.

כיצד PRO GREECE מודיעה למבקרי האתר על שימוש בעוגיות:
על מנת להגן על פרטיות המבקר, האתר דורש את ההסכמה שלך לפני השימוש בעוגיות. לכן, בביקור הראשון שלך באתר, תקבל הודעה שמבקשת את ההסכמה שלך לפני שתמשיך לגלוש באתר www.progreecegroup.gr.

באילו עוגיות נעשה שימוש

האתר משתמש רק בעוגיות המיועדות לאבטחת התקפיות המצרכות לפעולה תקינה של האתר שלנו ואינן יכולות להיות נוטרלות. הן בדרך כלל אחראיות על פעולת ההתחברות. עוגיות אלו גם עוזרות לנו לרשום תנועת אתרים, לשפר ביצועי האתר ולזהות בעיות. עוגיות אלו לא מאחסנות מידע אישי. לפי החוקים הרלוונטיים, אין באפשרותך לבחור אם לדחות את התקנת העוגיות האלו, מאחר וללא קיומן לא תהיה אפשרות לספק שירותים ולנוע באתר של PRO GREECE מבחינה טכנית. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש שלנו בעוגיות, אנא צור קשר ב info@progreecegroup.com.