slider imgslider imgslider imgslider imgslider img

Προοπτική της Θεσσαλονίκης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εισαγωγή

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου καλύπτει ειδικά τις προϋποθέσεις συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών (εφεξής: οι Χρήστες) του διαδικτυακού τόπου www.progreecegroup.gr. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτή την Πολιτική Απορρήτου, προκειμένου να γνωρίζετε όλες τις πληροφορίες που αφορούν στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η PRO GREECE ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής PRO GREECE), με έδρα στην Θεσσαλονίκη, Συγγρού 10, 54625.

Προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών

Στην PRO GREECE αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα του να διατηρούμε αυτές τις πληροφορίες ασφαλείς, καθώς και να σας ενημερώνουμε σχετικά με το πώς σκοπεύουμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Για τον λόγο αυτό θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες αυτές τηρώντας αυστηρά όλες τις απαιτήσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου, περιλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και του Ν. 4624/2019.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται σε αυτή την Πολιτική, αναφέρεται σε πληροφορίες όπως, για παράδειγμα, το όνομά σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση IP (πρωτοκόλλου διαδικτύου) σας ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αναγνωριστικό σας στοιχείο.

Πως συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μέσω της ιστοσελίδας μας

Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Στην περίπτωση αυτή θέτετε αυτοβούλως στη διάθεση της PRO GREECE, όταν συμπληρώνετε την σχετική φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπό μας, το ονοματεπώνυμό σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μας παρέχετε εσείς, στο πλαίσιο ερωτήματος σχετικά με οφειλή σας ή στο πλαίσιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συναλλαγή με την εταιρεία μας ή υποβάλλοντας υποψηφιότητα για θέση εργασίας στη PRO GREECE με την αποστολή βιογραφικού σημειώματος.

  • Με τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων συλλογής δεδομένων, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας: Εκτός από τις πληροφορίες που θα μας δώσετε οικειοθελώς, ορισμένες πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας μέσω τεχνολογιών ανίχνευσης δεδομένων που χρησιμοποιούμε κατά καιρούς, όπως τα cookies. Τα cookies, κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, συλλέγουν πληροφορίες από τον υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών πληροφοριών, όπως τη διεύθυνση IP (πρωτοκόλλου διαδικτύου) σας, το λειτουργικό σας σύστημα, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας, την ιστοσελίδα παραπομπής σας, καθώς και πληροφορίες σχετικά τη δραστηριότητά σας στην ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να επιλέξετε, ώστε να μην λαμβάνετε cookies, είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Για να γνωρίσετε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τη χρήση cookies και τα δεδομένα που συλλέγουμε ενώ πλοηγείσθε στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να επισκεφθείτε την πολιτική cookies μας.

Πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας

Καταρχήν, στη PRO GREECE έχουμε εμπιστοσύνη ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε μέσω της ιστοσελίδας είναι ακριβή, πλήρη και αληθή, όπως και, ότι, αν καταστεί αναγκαίο, δεσμεύεστε να μας ειδοποιήσετε για οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών. Εκτός αυτού, θεωρούμε ότι, σε περίπτωση που μας παράσχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων, έχετε ήδη εξασφαλίσει την πρότερη ενημέρωση και συναίνεσή τους να μας παράσχετε τα δεδομένα αυτά και για το ότι θα τύχουν επεξεργασίας σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας μας.

Στην PRO GREECE θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα με σκοπό να σας προσφέρουμε εξατομικευμένη πληροφόρηση αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρείας μας και συγκεκριμένα για να μπορούμε να απαντάμε και να ανταποκρινόμαστε σε οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτηση θα υποβάλετε μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας ή μέσω τηλεφώνου με σκοπό να δώσουμε όλες τις πληροφορίες που θα μας ζητήσετε. Χρησιμοποιούμε επίσης το βιογραφικό σημείωμα που υποβάλλετε μέσω της ιστοσελίδας μας για την αξιολόγησή σας για κάποια ευκαιρία καριέρας στην εταιρεία μας. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων σας είναι μόνον εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της PRO GREECE, που τα επεξεργάζονται μόνον στο βαθμό που είναι απαραίτητο.

Για πόσο χρόνο διατηρούνται τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας

Τα προσωπικά δεδομένα που μας υποβάλλετε εσείς διατηρούνται μόνο για όσο διάστημα λαμβάνετε την επικοινωνία που έχετε ζητήσει. Τα βιογραφικά σημειώματα διατηρούνται στην εταιρεία μας μέχρι το τέλος του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της κάθε διαδικασίας προσλήψεων και στη συνέχεια καταστρέφονται με ασφάλεια.

Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Η διαδικασία επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Παράλληλα, λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Η εταιρεία μας δεν μπορεί να αναλάβει ευθύνη για τον τρόπο προστασίας και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων εκ μέρους τρίτων, με τους διαδικτυακούς τόπους των οποίων διασυνδέεται η ιστοσελίδα μας. Κατά συνέπεια, οι Χρήστες θα πρέπει να ενημερώνονται προηγουμένως από αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους.

Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας

Μπορείτε να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα: το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο, και τους αποδέκτες τους), το δικαίωμα της διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας, το δικαίωμα της διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη, διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία μας, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη), το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων, κλπ) και το δικαίωμα της φορητότητας (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο).

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς, αποστέλλοντας σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@progreecegroup.com.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

 Έχετε επίσης το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η Επιχείρηση παραβιάζει την εφαρμοστέα νομοθεσία κατά την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) είναι τα ακόλουθα:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600

Fax: +30-210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@progreecegroup.com και τηλεφωνικώς στο +30 2313 25 26 28

Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η PRO GREECE δύναται να επικαιροποιεί περιοδικά την παρούσα Δήλωση, ώστε αυτή να απεικονίζει τις εξελίξεις στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Όταν τροποποιούμε αυτήν τη Δήλωση που περιγράφεται στην παρούσα, θα αναθεωρούμε την ημερομηνία «ενημέρωσης» στην κορυφή αυτής της σελίδας. Σας ενθαρρύνουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Δήλωση, προκειμένου να ενημερώνεστε για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Πολιτική Cookies

Η πολιτική Cookies μας ενδέχεται ν’ αλλάζει περιοδικά. Ο λόγος των αλλαγών είναι για την ενημέρωση σας σχετικά με το πως χρησιμοποιούμε τα cookies και τον λόγο χρήσης τους.

Τι είναι τα Cookies;

Τα cookies είναι αρχεία κειμένου, μικρού μεγέθους, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή κατά την περιήγηση σας στο διαδίκτυο και χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα προκειμένου να αναγνωρίσουν τον επισκέπτη.

Πώς η PRO GREECE ενημερώνουν τον επισκέπτη της ιστοσελίδας για την χρήση των cookies.

Για την προστασία της ιδιωτικότητας του επισκέπτη, η ιστοσελίδα χρειάζεται την συγκατάθεσή σας πριν τη χρησιμοποίηση των αρχείων cookies. Για τον σκοπό αυτό, κατά την πρώτη επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα, θα λάβετε ειδοποίηση που θα ζητά την συγκατάθεση σας πριν συνεχίσετε την περιήγηση σας στο  www.progreecegroup.gr.

Ποια cookies χρησιμοποιούνται

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί μόνο τα απολύτως απαραίτητα cookies, τα οποία είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστοτόπου μας και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Είναι συνήθως υπεύθυνα για την σωστή λειτουργία του log in. Τα cookies αυτά μας βοηθούν επίσης στην καταγραφή της κίνησης του ιστοτόπου, την βελτίωση της απόδοσης του και την αναγνώριση τυχόν προβλημάτων. Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύουν καμία προσωπική πληροφορία.

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, δεν έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θα απορρίψετε την εγκατάσταση των cookies αυτών, καθώς χωρίς αυτά δεν θα ήταν τεχνικά εφικτή η παροχή υπηρεσιών και η περιήγησή σας στην ιστοσελίδα της PRO GREECE.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την χρήση cookies εκ μέρους μας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε στο info@progreecegroup.com.