Η Διαδικασία

Η διαδικασία αλλαγής χρήσης – μετατροπή εμπορικών κτιρίων σε διαμερίσματα κατοικιών.
Τα βήματα:

  1. Εντοπισμός της συμφωνίας, ενεργή αναζήτηση κατάλληλων κτιρίων και επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη σχετικά με πιθανή αγορά, σε συνεργασία με τοπικούς μεσίτες.
  2. Μετά τον εντοπισμό του ακινήτου, διενεργείται μηχανολογικός και νομικός έλεγχος για να ελεγχθεί η καταλληλότητα για την αλλαγή χρήσης.
  3. Μάρκετινγκ και αναζήτηση επενδυτών – Η εταιρεία εντοπίζει τους επενδυτές. Κάθε επενδυτής επιλέγει το ακίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες του σύμφωνα με τα σχέδια κατασκευής και στη συνέχεια ρυθμίζει τους όρους στο πλαίσιο μιας συνολικής σύμβασης που αποσκοπεί στην προστασία όλων των μερών της συναλλαγής.
  4. Το στάδιο της αγοράς – η αγοροπωλησία πραγματοποιείται απευθείας μεταξύ του Έλληνα πωλητή και των επενδυτών, οπότε από την αρχή το ακίνητο καταχωρείται με το όνομα του κάθε επενδυτή στο μητρώο.
  5. Η απόκτηση αδειών διαρκεί 3-5 μήνες και περιλαμβάνει άδειες για την αλλαγή χρήσης, το διαχωρισμό (διανομή σε διαμερίσματα) και την κατασκευή.
  6. Το στάδιο ανακαίνισης διαρκεί επίσης 3-5 μήνες, από τη στιγμή που το ακίνητο έχει υποστεί αλλαγή χρήσης. Κατά τη διάρκεια του σταδίου κατασκευής δημιουργούμε νέες υποδομές από το μηδέν – νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και αποχετευτικό σύστημα – παρέχοντας παράλληλα υψηλής ποιότητας σχεδιασμό και ανακαίνιση.
  7. Δημοτικός έλεγχος – Μετά την ανακαίνιση, επιθεωρητής του δήμου πραγματοποιεί έλεγχο και φροντίζει ώστε η κατασκευή να γίνει σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια και άδειες.
  8. Επίπλωση του διαμερίσματος και εύρεση ενοικιαστή, μέσω της εταιρείας διαχείρισης, για σταθερό εισόδημα.
the process

Η όλη διαδικασία διαρκεί περίπου 12 μήνες σύμφωνα με τη σύμβαση.

Οι δόσεις πληρωμής πραγματοποιούνται ανάλογα με το ποσοστό προόδου του έργου και θα περιγράφονται κατά τη στιγμή της υπογραφής.