Επένδυση σε ακίνητα. Γιατί αξίζει;

Επένδυση σε ακίνητα. Γιατί αξίζει;

Η επένδυση σε ακίνητα αξίζει για πολλούς λόγους. Παρόλο που απαιτεί αρκετή έρευνα και πρέπει να αποφεύγονται οι αποτυχημένες συμφωνίες, θεωρείται μια από τις καλύτερες επενδύσεις που μπορεί κανείς να κάνει. Εάν ακολουθηθούν τα σωστά βήματα και γίνει μια σωστή αξιολόγηση των ακινήτων, μπορεί να αποφέρει πάρα πολλά κέρδη.

 

1. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους αξίζει η επένδυση σε ακίνητα;

  • Αποτελεί υλικό περιουσιακό στοιχείο

‘Όταν κανείς επενδύει σε άυλα περιουσιακά στοιχεία όπως είναι οι μετοχές και τα ομόλογα, δεν έχει πραγματική ιδιοκτησία κάποιου υλικού στοιχείου. Του ανήκει απλώς ένα κομμάτι χαρτί. Σε περίπτωση που «πέσει» το χρηματιστήριο, η επένδυση χάνει την αξία της και ο επενδυτής τα χρήματά του.

Σε αντίθεση, η επένδυση σε ακίνητα συνδυάζεται με ένα υλικό περιουσιακό στοιχείο το οποίο πάντοτε θα υπάρχει. Μπορεί σε βάθος χρόνου να αυξηθεί ή να μειωθεί η τιμή του, αλλά παρόλα αυτά θα συνεχίζει να αξίζει κάτι. Και αν βρεθεί ο κατάλληλος αγοραστής και γίνει μια σωστή συμφωνία, θα μπορέσει να πουληθεί. Οπότε ο επενδυτής να εισπράξει το ίδιο ή μεγαλύτερο ποσό από την αρχική του επένδυση.

 

  • Αποφέρει σταθερό μηνιαίο εισόδημα

Η επένδυση σε ακίνητα είναι ένας πολύ καλός τρόπος να διατηρήσει κανείς ένα σταθερό μηνιαίο εισόδημα ή να αυξήσει το ήδη υπάρχον του εισόδημα. Είτε επενδύσει κανείς σε επαγγελματικούς χώρους, είτε σε κατοικήσιμους, μπορεί να ενοικιάσει τον χώρο σε τρίτους και έτσι να δημιουργεί συνεχής ρευστότητα. Η μόνη επικινδυνότητα εδώ είναι να μην επιλεχθούν ενοικιαστές χωρίς πειθαρχεία σταθερής πληρωμής. Πριν κλείσει η συμφωνία είναι σημαντικό να γίνει αξιολόγηση του ιστορικού πληρωμής του κάθε ενοικιαστή.

 

Η επένδυση σε ακίνητα επίσης, βοηθάει πολύ στο να διαφοροποιήσει κανείς τις πηγές εισοδημάτων του, έχοντας έτσι πολλαπλούς τρόπους χρηματοδότησης του εαυτού του ακόμα και σε περιόδους οικονομικών δυσκολιών.

 

  • Παθητικό Εισόδημα

Συνήθως οι επενδύσεις σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία επενδύσεων δεν αποφέρουν ταμειακές ροές. Πραγματοποιείται η επένδυση και δεν υπάρχει πρόσβαση στα χρήματα μέχρις ότου πουληθεί πχ η μετοχή. Σε αντίθεση, η επένδυση σε ακίνητα μπορεί να δημιουργήσει ταμειακές ροές όπως για παράδειγμα το παθητικό εισόδημα.

Με την έννοια του παθητικού εισοδήματος εννοείται η απόκτηση μηνιαίου εισοδήματος χωρίς την καταβολή ενεργής προσπάθειας και εργασίας. Η επένδυση σε ακίνητα προσφέρει αυτήν τον τρόπο δημιουργίας χρημάτων μέσω της επιλογής της ενοικίασης του ακινήτου σε τρίτους.

 

  • Προστασία κατά του πληθωρισμού

Η επένδυση σε ακίνητα θεωρείται προστασία κατά του πληθωρισμού. Όταν υπάρχει πληθωρισμός οι τιμές όλων των προϊόντων και υπηρεσιών αυξάνονται. Το ίδιο συμβαίνει και με τις τιμές των ακινήτων καθώς και των ενοικίων. Οπότε τα επενδυτικά ακίνητα προστατεύουν τους ιδιοκτήτες τους με το να τους παρέχουν σταθερό ενοίκιο ή με το να αυξάνετε η αξία τους με την πάροδο των χρόνων.

 

  • Καλή απόδοση

Εάν έχετε επιλέξει το σωστό ακίνητο το οποίο βρίσκεται σε στρατηγική περιοχή και παρουσιάζει την προοπτική αύξησης της αξίας του, τότε η επένδυση σε ακίνητα μπορεί να αποφέρει υψηλή απόδοση.

Επίσης, είναι δυνατό ο επενδυτής να επιφέρει την αύξηση της αξίας του ακινήτου γρηγορότερα με το να ανακαινίσει ή να βελτιώσει το ακίνητο. Η αγορά ενός μειωμένου σε αξία ακινήτου και η άμεση ανακαίνιση αυτού, ανεβάζουν την αξία του με γρήγορους ρυθμούς. Έτσι η επένδυση σε ακίνητα μπορεί να οδηγήσει σε υψηλή απόδοση.

 

 

2. Πώς μπορώ να σιγουρευτώ πως η επένδυση μου σε ακίνητο θα αποφέρει κέρδη;

 

Ενώ η επένδυση σε ακίνητα είναι μια ωφέλιμη διαδικασία η οποία μπορεί να επιφέρει πολλά κέρδη, είναι παράλληλα και χρονοβόρα καθώς και κουραστική ειδικά εάν δεν υπάρχει επαρκής γνώση και εμπειρία. Είναι σημαντικό όταν πραγματοποιείται κάποια επένδυση σε ακίνητο να ακολουθούνται ορισμένα βήματα με σωστό τρόπο. Έτσι, αποφεύγονται σημαντικά λάθη που μπορεί να οδηγούσαν σε μια κακή συμφωνία.

Η Progreece υπάρχει για ακριβώς αυτόν τον λόγο. Με ένα άριστα καταρτισμένο προσωπικό αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία ώστε οι επενδυτές μας απλώς να καταθέτουν τα χρήματα και να μην χρειάζεται άλλο να ανησυχούν για την επένδυσή τους. Αξιολογούμε ποιες περιοχές είναι η πιο στρατηγικές με την καλύτερη προοπτική ανάπτυξης καθώς και την δημιουργία υψηλής απόδοσης. Διαχειριζόμαστε το κομμάτι της ενοικίασης και της εύρεσης αξιόπιστων ενοικιαστών. Και τέλος, ανακαινίζουμε τα ακίνητα πλήρως ώστε να ανεβαίνουν απευθείας σε αξία η οποία θα μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο σε βάθος χρόνου.