Τακτικές επένδυσης σε ακίνητα: Επένδυση για Ενοικίαση

Τον προηγούμενο μήνα αναφερθήκαμε στην επένδυση ακινήτων μέσω της τακτικής της αγοράς και μεταπώλησης. Σε αυτό το άρθρο θα μιλήσουμε για μια άλλη τακτική. Πρόκειται για την επένδυση με σκοπό…

Περισσότερα →

Τακτικές επένδυσης σε ακίνητα: Αγορά και μεταπώληση ακινήτου

Τακτικές επένδυσης σε ακίνητα: Αγορά και μεταπώληση ακινήτου   Τον προηγούμενο μήνα μιλήσαμε για τους λόγους για τους οποίους αξίζει κανείς να επενδύσει σε ακίνητα. Αυτόν τον μήνα θα αναφερθούμε…

Περισσότερα →

Τακτικές επένδυσης σε ακίνητα: Αγορά και μεταπώληση ακινήτου

Τακτικές επένδυσης σε ακίνητα: Αγορά και μεταπώληση ακινήτου   Τον προηγούμενο μήνα μιλήσαμε για τους λόγους για τους οποίους αξίζει κανείς να επενδύσει σε ακίνητα. Αυτόν τον μήνα θα αναφερθούμε…

Περισσότερα →

Κεφάλαιο 8 – Η συμφωνία έχει κλείσει και το ακίνητο αγοράστηκε.

Η Θεσσαλονίκη έχει μια αναπτυσσόμενη αγορά ακινήτων με πολλές άμεσες και έμμεσες επιπλοκές. Μερικές από αυτές παρουσιάζουν πλεονεκτήματα για τους επιχειρηματίες ενώ άλλες πλεονεκτήματα για τους επενδυτές. Σήμερα θα σας…

Περισσότερα →